Finans

Vi på Logistikpartner Västsverige AB kan bistå med hjälp inom finans. Vi erbjuder företag med finansieringslösningar tillsammans med vår samarbetspartner Edge Finanslaget!

KLOK FINANSIERING AV FÖRETAGETS NÄSTA INVESTERING!

Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan
utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare
framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad.
Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget.

Vanliga orsaker till varför fler företag väljer utrustningsfinansiering
• Stärker verksamhetens långsiktiga likviditetsplanering.
• Verksamheten bibehåller upparbetad likviditet (kontanta medel).
• Sparar verksamhetens belåningsutrymme hos banken för ex. expansion, ombyggnation mm.
• Enkelt att budgetera och bokföra.
• Enkelt att uppdatera eller förnya utrustningen efter verksamhetens behov.

Få en anpassad lösning som passar ditt företag.

Kontakta Tobias för en anpassad offert efter era önskemål!
Sedvanlig kreditprövning krävs.

Logistikpartner Västsverige AB   •   Vävlagargatan 4 P  •   507 30 Borås   •   0709 - 34 70 01   •  tobias.melander@retrade.eu